5.Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası – Adana 11-12 Mart 2017

2017 6. Uluslararası Veteran Takım Şampiyonası
15 Mart 2017

More

11 Mart 2017 to 11 Mart 2017 08:00 - 19:00

5. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvas? 11- 12 mart 2017’de Adana’da   yap?lacak.Adana Masa Tenisi ?l Temsilcili?i organizasyonunda, Adana Masa Tenisi ?htisas Kulübü, Adana Sanayi Odas?, Adana Büyük?ehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Çukurova Belediyesi, Sar?çam Belediyesi,  Gençlik ve Spor ?l Müdürlü?ü ve Çukurova Üniversitesi’nin deste?i ile Çukurova Üniversitesi Sak?p Sabanc? Spor ve Sergi Saray?’nda yap?lacak.30 ya? üzeri lisans? veya sa?l?k raporu olan herkese aç?k olan turnuvada müsabakalar;

Show all